עדכוני עלונים לשלושה החודשים האחרונים
תכשירים סוג שינוי
(לחצו על הטקסט בכדי לפתוח את ההודעה)
שם חברה
LUCENTIS הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
TARIM 25 הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות אוניפארם
CO-DIOVAN 160/12.5 MG FILM-COATED TABLETS, CO-DIOVAN 160/25 MG FILM-COATED TABLETS, CO-DIOVAN 80/12.5 MG FILM COATED TABLETS עלון לרופא מעודכן נוברטיס
CO-DIOVAN 160/12.5 MG FILM-COATED TABLETS, CO-DIOVAN 160/25 MG FILM-COATED TABLETS, CO-DIOVAN 80/12.5 MG FILM COATED TABLETS עלון לצרכן מעודכן נוברטיס
CO-DIOVAN 160/12.5 MG FILM-COATED TABLETS, CO-DIOVAN 160/25 MG FILM-COATED TABLETS, CO-DIOVAN 80/12.5 MG FILM COATED TABLETS הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
SANDOSTATIN ® 0.2 MG/ML הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות נוברטיס
SANDOSTATIN ® LAR ® 30 MG מידע מיוחד מבעל הרישום נוברטיס
PRIZMA, PRIZMA FORTE הודעה על עדכון עלונים אוניפארם
ZYKADIA 150 MG הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות נוברטיס
SANDOSTATIN ® LAR ® 30 MG הודעה על הפסקת שיווק זמנית נוברטיס
COSENTYX 150 MG SOLUTION FOR INJECTION הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
ILARIS 150 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION מידע מיוחד מבעל הרישום נוברטיס
SANDOSTATIN ® 0.2 MG/ML הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות נוברטיס