עדכוני עלונים לשלושה החודשים האחרונים
תכשירים סוג שינוי
(לחצו על הטקסט בכדי לפתוח את ההודעה)
שם חברה
SANDOSTATIN ® 0.2 MG/ML הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות נוברטיס
SEBIVO הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות נוברטיס
KISQALI 200 MG הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים נוברטיס
MAXITROL OPHTHALMIC OINTMENT הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
MAXITROL OPHTHALMIC SUSPENSION הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
DIOVAN ® 40 MG FILM-COATED TABLETS הודעה על הפסקת שיווק זמנית נוברטיס
NEVANAC הודעה על הפסקת שיווק זמנית נוברטיס