עדכוני עלונים לשלושה החודשים האחרונים
תכשירים סוג שינוי
(לחצו על הטקסט בכדי לפתוח את ההודעה)
שם חברה
CATAFLAM 50 MG עלון לרופא מעודכן נוברטיס
CATAFLAM 50 MG עלון לצרכן מעודכן נוברטיס
CATAFLAM 50 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
COSENTYX 150 MG SOLUTION FOR INJECTION הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
ILARIS 150 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
PATANOL הודעה על הפסקת שיווק זמנית נוברטיס