עדכוני עלונים לשלושה החודשים האחרונים
תכשירים סוג שינוי
(לחצו על הטקסט בכדי לפתוח את ההודעה)
שם חברה
GALVUS 50 MG עלון לצרכן מעודכן נוברטיס
GALVUS 50 MG עלון לרופא מעודכן נוברטיס
GALVUS 50 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
IOPIDINE 0.5 % הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
ILARIS 150 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION הודעה על חזרה לשיווק נוברטיס
EXELON ® 1.5 MG, EXELON ® 3 MG, EXELON ® 4.5 MG, EXELON ® 6 MG עלון לרופא מעודכן נוברטיס
EXELON ® 1.5 MG, EXELON ® 3 MG, EXELON ® 4.5 MG, EXELON ® 6 MG עלון לצרכן מעודכן נוברטיס
EXELON ® 1.5 MG, EXELON ® 3 MG, EXELON ® 4.5 MG, EXELON ® 6 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
SANDIMMUN ® NEORAL ® 100 MG CAPSULES, SANDIMMUN ® NEORAL ® 25 MG CAPSULES, SANDIMMUN ® NEORAL ® 50 MG CAPSULES, SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML ORAL SOLUTION עלון לרופא מעודכן נוברטיס
SANDIMMUN ® NEORAL ® 100 MG CAPSULES, SANDIMMUN ® NEORAL ® 25 MG CAPSULES, SANDIMMUN ® NEORAL ® 50 MG CAPSULES, SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML ORAL SOLUTION עלון לצרכן מעודכן נוברטיס
SANDIMMUN ® NEORAL ® 50 MG CAPSULES, SANDIMMUN ® NEORAL ® 25 MG CAPSULES, SANDIMMUN ® NEORAL ® 100 MG CAPSULES, SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML ORAL SOLUTION הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
ILARIS 150 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION הודעה על הפסקת שיווק זמנית נוברטיס
TYPHIM VI עלון לרופא מעודכן מדיצ'י מדיקל
TYPHIM VI הודעה על עדכון עלונים מדיצ'י מדיקל
STALEVO ® 100/25/200 MG, STALEVO ® 150/37.5/200 MG, STALEVO ® 50/12.5/200 MG, STALEVO 125/31.25/200 MG, STALEVO 200/50/200 MG, STALEVO 75/18.75/200 הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
TOBREX OPHTHALMIC OINTMENT הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
REVOLADE 25 MG, REVOLADE 50 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
VOLTAREN OPHTHA EYE DROPS הודעה על הפסקת שיווק זמנית נוברטיס