עדכוני עלונים לשלושה החודשים האחרונים
תכשירים סוג שינוי
(לחצו על הטקסט בכדי לפתוח את ההודעה)
שם חברה
TAFINLAR 50 MG, TAFINLAR 75 MG הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים נוברטיס
MEKINIST 0.5 MG, MEKINIST 2 MG הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים נוברטיס
FEMARA מידע מיוחד מבעל הרישום נוברטיס
AIMOVIG 70 MG הודעה על תכשיר חדש נוברטיס
ATRIANCE 5 MG/ML הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
CATAFLAM 50 MG עלון לרופא מעודכן נוברטיס
CATAFLAM 50 MG עלון לצרכן מעודכן נוברטיס
CATAFLAM 50 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
COSENTYX 150 MG SOLUTION FOR INJECTION הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
ILARIS 150 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
PATANOL הודעה על הפסקת שיווק זמנית נוברטיס