עדכוני עלונים לשלושה החודשים האחרונים
תכשירים סוג שינוי
(לחצו על הטקסט בכדי לפתוח את ההודעה)
שם חברה
AIMOVIG 70 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
VERORAB עלון לרופא מעודכן מדיצ'י מדיקל
VERORAB הודעה על עדכון עלונים מדיצ'י מדיקל
ZOFRAN TABLETS 4 MG, ZOFRAN TABLETS 8 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
SIMULECT ® 20 MG עלון לרופא מעודכן נוברטיס
SIMULECT ® 20 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
ONBREZ BREEZHALER 150 MCG, ONBREZ BREEZHALER 300 MCG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
IMOVAX DT עלון לרופא מעודכן מדיצ'י מדיקל
IMOVAX DT הודעה על עדכון עלונים מדיצ'י מדיקל
DUPLEX 10/160, DUPLEX 5/160, DUPLEX 5/80 הודעה על עדכון עלונים אוניפארם
GLAUTAN הודעה על עדכון עלונים אוניפארם
MIFLONIDE BREEZHALER 200 MCG, MIFLONIDE BREEZHALER 400 MCG הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות נוברטיס
KISQALI 200 MG מידע מיוחד מבעל הרישום נוברטיס
MIFLONIDE BREEZHALER 200 MCG הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות נוברטיס
EXFORGE 10 MG/160 MG, EXFORGE 5 MG/160 MG, EXFORGE 5 MG/80 MG עלון לצרכן מעודכן נוברטיס
EXFORGE 10 MG/160 MG, EXFORGE 5 MG/160 MG, EXFORGE 5 MG/80 MG עלון לרופא מעודכן נוברטיס
EXFORGE 5 MG/80 MG, EXFORGE 5 MG/160 MG, EXFORGE 10 MG/160 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
ULTIBRO BREEZHALER 110/50 MCG עלון לרופא מעודכן נוברטיס
ULTIBRO BREEZHALER 110/50 MCG עלון לצרכן מעודכן נוברטיס
ULTIBRO BREEZHALER 110/50 MCG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
VOTRIENT 200 MG, VOTRIENT 400 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
CERTICAN ® 0.25 MG TABLETS, CERTICAN ® 0.5 MG TABLETS, CERTICAN ® 0.75 MG TABLETS עלון לרופא מעודכן נוברטיס
CERTICAN ® 0.25 MG TABLETS, CERTICAN ® 0.5 MG TABLETS, CERTICAN ® 0.75 MG TABLETS עלון לצרכן מעודכן נוברטיס
CERTICAN ® 0.25 MG TABLETS, CERTICAN ® 0.5 MG TABLETS, CERTICAN ® 0.75 MG TABLETS הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
TAFINLAR 50 MG, TAFINLAR 75 MG הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים נוברטיס
MEKINIST 0.5 MG, MEKINIST 2 MG הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים נוברטיס
FEMARA מידע מיוחד מבעל הרישום נוברטיס
AIMOVIG 70 MG הודעה על תכשיר חדש נוברטיס