עדכוני עלונים לשלושה החודשים האחרונים
תכשירים סוג שינוי
(לחצו על הטקסט בכדי לפתוח את ההודעה)
שם חברה
VAXIGRIP TETRA עלון לרופא מעודכן מדיצ'י מדיקל
VAXIGRIP TETRA הודעה על עדכון עלונים מדיצ'י מדיקל
ADACEL עלון לרופא מעודכן מדיצ'י מדיקל
ADACEL הודעה על עדכון עלונים מדיצ'י מדיקל
ADACEL POLIO עלון לרופא מעודכן מדיצ'י מדיקל
ADACEL POLIO הודעה על עדכון עלונים מדיצ'י מדיקל
DIOVAN ® 40 MG FILM-COATED TABLETS, DIOVAN 160 MG FILM-COATED TABLETS, DIOVAN 80 MG FILM-COATED TABLETS עלון לרופא מעודכן נוברטיס
DIOVAN ® 40 MG FILM-COATED TABLETS, DIOVAN 160 MG FILM-COATED TABLETS, DIOVAN 80 MG FILM-COATED TABLETS עלון לצרכן מעודכן נוברטיס
DIOVAN ® 40 MG FILM-COATED TABLETS, DIOVAN 160 MG FILM-COATED TABLETS, DIOVAN 80 MG FILM-COATED TABLETS הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
VAXIGRIP TETRA עלון לרופא מעודכן מדיצ'י מדיקל
VAXIGRIP TETRA הודעה על עדכון עלונים מדיצ'י מדיקל
EUCREAS 50/1000 MG, EUCREAS 50/500 MG, EUCREAS 50/850 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
AVAXIM 160 U עלון לרופא מעודכן מדיצ'י מדיקל
AVAXIM 160 U הודעה על עדכון עלונים מדיצ'י מדיקל
AVAXIM 80 U PEDIATRIC עלון לרופא מעודכן מדיצ'י מדיקל
AVAXIM 80 U PEDIATRIC הודעה על עדכון עלונים מדיצ'י מדיקל
SIMVACOR 10 הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות אוניפארם
RITALIN ® SR 20 MG TABLETS הודעה על חזרה לשיווק נוברטיס
SIGNIFOR LAR 20 MG, SIGNIFOR LAR 40 MG, SIGNIFOR LAR 60 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
SIGNIFOR 0.3 MG/ 1 ML, SIGNIFOR 0.6 MG/ 1 ML, SIGNIFOR 0.9 MG/ 1 ML הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
EXELON PATCH 5, EXELON PATCH 15, EXELON PATCH 10 עלון לצרכן מעודכן נוברטיס
EXELON PATCH 5, EXELON PATCH 15, EXELON PATCH 10 עלון לרופא מעודכן נוברטיס
EXELON PATCH 5, EXELON PATCH 10, EXELON PATCH 15 הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
GALVUS 50 MG עלון לצרכן מעודכן נוברטיס
GALVUS 50 MG עלון לרופא מעודכן נוברטיס
GALVUS 50 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס