עדכוני עלונים לשלושה החודשים האחרונים
תכשירים סוג שינוי
(לחצו על הטקסט בכדי לפתוח את ההודעה)
שם חברה
ZOMERA ® 4 MG/5 ML הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות נוברטיס
DIOVAN ® 40 MG FILM-COATED TABLETS הודעה על הפסקת שיווק זמנית נוברטיס
VISUDYNE הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות נוברטיס
LUCENTIS הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים נוברטיס
DIOVAN 80 MG FILM-COATED TABLETS הודעה על הפסקת שיווק זמנית נוברטיס
VIGAMOX הודעה על הפסקת שיווק זמנית נוברטיס
TOBREX OPHTHALMIC OINTMENT הודעה על הפסקת שיווק זמנית נוברטיס
TOBREX 2X הודעה על הפסקת שיווק זמנית נוברטיס
HUMIRA 20/40 /80 MG מידע מיוחד מבעל הרישום Abbvie
HUMIRA 20/40 /80 MG עלון לצרכן מעודכן Abbvie
HUMIRA 20/40 /80 MG עלון לרופא מעודכן Abbvie
MEKINIST 0.5 MG, MEKINIST 2 MG מידע מיוחד מבעל הרישום נוברטיס
PERICATE הודעה על הפסקת שיווק זמנית אוניפארם
VISUDYNE הודעה על עדכון עלונים נוברטיס