עדכוני עלונים לשלושה החודשים האחרונים
תכשירים סוג שינוי
(לחצו על הטקסט בכדי לפתוח את ההודעה)
שם חברה
CILOXAN הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
VOTRIENT 200 MG, VOTRIENT 400 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
GILENYA 0.5 MG, GILENYA 0.5 MG מידע מיוחד מבעל הרישום נוברטיס
GILENYA 0.5 MG מכתב לצוות הרפואי נוברטיס
ATRIANCE 5 MG/ML הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
ACLASTA ® עלון לרופא מעודכן נוברטיס
ACLASTA ® הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
KISQALI 200 MG עלון לרופא מעודכן נוברטיס
KISQALI 200 MG עלון לצרכן מעודכן נוברטיס
KISQALI 200 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס