עדכוני עלונים לשלושה החודשים האחרונים
תכשירים סוג שינוי
(לחצו על הטקסט בכדי לפתוח את ההודעה)
שם חברה
TAFINLAR 50 MG, TAFINLAR 75 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
MEKINIST 0.5 MG, MEKINIST 2 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
TEGRETOL SYRUP 2%, TEGRETOL CR 400 MG, TEGRETOL CR 200 MG, TEGRETOL 200 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
RITALIN ® LA 10 MG MODIFIED-RELEASE CAPSULES הודעה על חזרה לשיווק נוברטיס
COSENTYX 150 MG SOLUTION FOR INJECTION הודעה על עדכון נוסח התוויה נוברטיס
TOBREX OPHTHALMIC OINTMENT הודעה על חזרה לשיווק נוברטיס
VOLTAREN OPHTHA EYE DROPS הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות נוברטיס
ULTIBRO BREEZHALER 110/50 MCG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
SANDOSTATIN ® LAR ® 10 MG, SANDOSTATIN ® LAR ® 20 MG, SANDOSTATIN ® LAR ® 30 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
JAKAVI 5 MG, JAKAVI 20 MG, JAKAVI 15 MG, JAKAVI 10 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
COSENTYX 150 MG SOLUTION FOR INJECTION הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
CATAFLAM 50 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
SANDOSTATIN ® LAR ® 10 MG, SANDOSTATIN ® LAR ® 20 MG, SANDOSTATIN ® LAR ® 30 MG הודעה על עדכון עלונים נוברטיס