עדכוני עלונים לשלושה החודשים האחרונים
תכשירים סוג שינוי
(לחצו על הטקסט בכדי לפתוח את ההודעה)
שם חברה
MAXITROL OPHTHALMIC OINTMENT הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
MAXITROL OPHTHALMIC SUSPENSION הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
DIOVAN ® 40 MG FILM-COATED TABLETS הודעה על הפסקת שיווק זמנית נוברטיס
NEVANAC הודעה על הפסקת שיווק זמנית נוברטיס
DIOVAN 160 MG FILM-COATED TABLETS הודעה על הפסקת שיווק זמנית נוברטיס
SIMBRINZA הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
TAFINLAR 50 MG, TAFINLAR 75 MG הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים נוברטיס
MEKINIST 2 MG, MEKINIST 0.5 MG הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים נוברטיס
ILARIS 150 MG/ML הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות נוברטיס
ARIPLY 30 הודעה על הפסקת שיווק זמנית אוניפארם
ILARIS 150 MG/ML הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות נוברטיס
VECTOR PLUS 160/12.5, VECTOR PLUS 160/25, VECTOR PLUS 80/12.5 הודעה על עדכון עלונים אוניפארם
LOTAN PLUS הודעה על עדכון עלונים אוניפארם
CILARIL PLUS הודעה על עדכון עלונים אוניפארם
CANDOR PLUS הודעה על עדכון עלונים אוניפארם
CO-DIOVAN 160/12.5 MG FILM-COATED TABLETS, CO-DIOVAN 160/25 MG FILM-COATED TABLETS, CO-DIOVAN 80/12.5 MG FILM COATED TABLETS מכתב לצוות הרפואי נוברטיס
FORADIL CAPSULES FOR INHALATION מכתב לצוות הרפואי נוברטיס
AZARGA הודעה על עדכון עלונים נוברטיס