עדכוני עלונים לשלושה החודשים האחרונים
תכשירים סוג שינוי
(לחצו על הטקסט בכדי לפתוח את ההודעה)
שם חברה
LUCENTIS הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
TARIM 25 הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות אוניפארם
CO-DIOVAN 160/12.5 MG FILM-COATED TABLETS, CO-DIOVAN 160/25 MG FILM-COATED TABLETS, CO-DIOVAN 80/12.5 MG FILM COATED TABLETS עלון לרופא מעודכן נוברטיס
CO-DIOVAN 160/12.5 MG FILM-COATED TABLETS, CO-DIOVAN 160/25 MG FILM-COATED TABLETS, CO-DIOVAN 80/12.5 MG FILM COATED TABLETS עלון לצרכן מעודכן נוברטיס
CO-DIOVAN 160/12.5 MG FILM-COATED TABLETS, CO-DIOVAN 160/25 MG FILM-COATED TABLETS, CO-DIOVAN 80/12.5 MG FILM COATED TABLETS הודעה על עדכון עלונים נוברטיס
SANDOSTATIN ® 0.2 MG/ML הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות נוברטיס
SANDOSTATIN ® LAR ® 30 MG מידע מיוחד מבעל הרישום נוברטיס