שם תכשיר ושפה
(לחצו על הטקסט בכדי לפתוח את הקובץ)
שם חברה
Biktarvy 50 mg/200 mg/25 mg film-coated tablets- עברית Gilead
Biktarvy 50 mg/200 mg/25 mg film-coated tablets- אנגלית Gilead
Biktarvy 50 mg/200 mg/25 mg film-coated tablets- ערבית Gilead
Firdapse- מעורב מדיסון
Lonsurf- מעורב מדיסון
Orkambi- מעורב מדיסון
Quillivant XR- עברית מדיסון
Quillivant XR- ערבית מדיסון
Quillivant XR- מכתב לרוקח מדיסון