:חפש לפי שם
  אתר ארגון הרוקחות צור קשר שאלות מידע תרופתי אודות המאגר  
 
שם מסחרי באנגלית שם מסחרי בעברית שם גנרי
ACERIL 12.5 אסריל 12.5 CAPTOPRIL
ACERIL 25 אסריל 25 CAPTOPRIL
ACERIL 50 אסריל 50 CAPTOPRIL
ENALADEX 5 MG אנלדקס 5 מ"ג ENALAPRIL MALEATE
ENALADEX 20 MG אנלדקס 20 מ"ג ENALAPRIL MALEATE
NAPRIL 2.5 MG נפריל 2.5 מ"ג ENALAPRIL MALEATE
NAPRIL 5 MG נפריל 5 מ"ג ENALAPRIL MALEATE
NAPRIL 10 MG נפריל 10 מ"ג ENALAPRIL MALEATE
NAPRIL 20 MG נפריל 20 מ"ג ENALAPRIL MALEATE
ENALAPRI 5 אנלפרי 5 ENALAPRIL MALEATE
ENALAPRI 10 אנלפרי 10 ENALAPRIL MALEATE
ENALAPRI 20 אנלפרי 20 ENALAPRIL MALEATE
TENSOPRIL 10 MG טנסופריל 10 מ"ג LISINOPRIL AS DIHYDRATE
TENSOPRIL 20 MG טנסופריל 20 מ"ג LISINOPRIL AS DIHYDRATE
TENSOPRIL 5 MG טנסופריל 5 מ"ג LISINOPRIL AS DEHYDRATE
PERDIX 15 MG פרדיקס 15 מ"ג MOEXIPRIL HYDROCHLORIDE
TRITACE 1.25 MG טריטייס 1.25 מ"ג RAMIPRIL
ENALADEX 10 MG אנלדקס 10 מ"ג ENALAPRIL MALEATE
PERDIX 7.5 MG פרדיקס 7.5 מ"ג MOEXIPRIL HYDROCHLORIDE
TRITACE 2.5 MG טריטייס 2.5 מ"ג RAMIPRIL
TRITACE 5 MG טריטייס 5 מ"ג RAMIPRIL
BENAZEPRIL TEVA 10 MG בנאזפריל טבע 10 מ"ג BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE
BENAZEPRIL TEVA 20 MG בנאזפריל טבע 20 מ"ג BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE
BENAZEPRIL TEVA 5 MG בנאזפריל טבע 5 מ"ג BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE
RAMITENS 10 רמיטנס 10 RAMIPRIL
RAMITENS 2.5 רמיטנס 2.5 RAMIPRIL
RAMITENS 5 רמיטנס 5 RAMIPRIL
RAMIPRIL TEVA ® 10 MG רמיפריל טבע ® 10 מ"ג RAMIPRIL
RAMIPRIL TEVA ® 5 MG רמיפריל טבע ® 5 מ"ג RAMIPRIL
RAMITENS 1.25 רמיטנס 1.25 RAMIPRIL
CILARIL 2.5 סילריל 2.5 CILAZAPRIL
CILARIL 5 סילריל 5 CILAZAPRIL
CILARIL PLUS סילריל פלוס CILAZAPRIL
CILARIL 1 סילריל 1 CILAZAPRIL
CILAZAPRIL TEVA ® 2.5 MG סילאזפריל טבע ® 2.5 מ"ג CILAZAPRIL
CILAZAPRIL TEVA ® 5 MG סילאזפריל טבע ® 5 מ"ג CILAZAPRIL
CILAZAPRIL PLUS TEVA ® סילאזפריל פלוס טבע ® CILAZAPRIL AS MONOHYDRATE
RAMIPRIL TEVA ® 2.5 MG רמיפריל טבע ® 2.5 מ"ג RAMIPRIL
VASODIP COMBO 10 וזודיפ קומבו 10 ENALAPRIL MALEATE
VASODIP COMBO 20 וזודיפ קומבו 20 ENALAPRIL MALEATE
   
חזור לחיפוש תרופות | אתר ארגון הרוקחות | צור קשר | שאלות נפוצות | אודות המאגר